Privacy en veiligheid

Privacyregels Beter met je Buren

Deventer Doet hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. De spelregels van de AVG vormen daarbij het uitgangspunt.
Wij vragen van bezoekers van onze website niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is.
De door u verstrekte persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van Beter met je Buren.

Gegevens en verwerking
Wij vragen van gebruikers van de het platform Beter met je Buren de volgende gegevens:

naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en evt. een pasfoto. Gebruikers kunnen daarnaast vrijwillig een persoonlijke tekst over zichzelf invullen.

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • goede matching tussen vragen en aanbod op het platform;
  • delen van informatie met leden van de (besloten) groepen waar iemand lid van is;
  • rapportages omtrent de resultaten van de websites ;
  • verzending van nieuwsbrieven (indien aangemeld);
  • e-mailservice/alerts, bij gebruik van de app, zodat u actuele informatie automatisch per e-mail ontvangt;


De gegevens zijn niet openbaar en niet zichtbaar op de website. Slechts de beheerders van Beter met je Buren hebben toegang tot deze gegevens.

De gebruiker bepaalt zelf of en wanneer persoonlijke gegevens uitgewisseld worden met derden, bv met iemand die reageert op een oproep.

Wanneer u het lastig vind dat u via Beter met je Buren direct met een onbekende in contact komt, kunt u wellicht een familielid, een aardige buurvrouw of een medewerker van het sociaal team of Beter met je Buren vragen of deze aanwezig kan zijn bij de eerste kennismaking.

Beheer gebruikersnaam en wachtwoord
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met hun toestemming gebruik laten maken.

Wijzigen gegevens
Gebruikers kunnen altijd de door hen verstrekte persoonlijke gegevens (laten) wijzigen en (op verzoek laten) verwijderen.

Gebruik cookies op de website:

Beter met je Buren maakt enkel gebruik van  "necessary cookies", deze zijn nodig voor de technische functionaliteit van de site. De site gebruikt geen cookies t.b.v. marketing/tracking, preferences of statistics.